Cíle spolku Tanaberk:

  • péče a rozvoj poutního místa u kostela sv. Anny
  • podporování účelného využití areálu na Tanaberku
  • organizování kulturních a společenských akcí
  • budování turistických tras a cyklotras v okolí, propagace této lokality, vydávání prospektů          a publikací

IČ 22732110

Všeruby 77, Všeruby 345 07

sv.anna.tanaberk@gmail.com

Stanovy spolku:

Bankovní účet pro členské příspěvky: 123-9933660247/0100.


Přihlášky* do spolku - fyzická / právnická osoba: 

*Vyplněné přihlášky prosím zasílejte na sv.anna.tanaberk@gmail.com.

Darovací smlouva: